Kontakt

Dane rejestrowe firmy

„CHOJNA BETON” Wytwórnia Wyrobów Betonowych Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 1, 74-500 Chojna

NIP: 8581535266
REGON: 970584889
KRS: 0000011247
Kapitał zakładowy: 4 500 000PLN

Dane telekontaktowe

Członek Zarządu Dyrektor Handlowy

Specjalista ds. administracyjno-handlowych

Specjalista ds. kadr i administracji

Pełnomocnik zarządu ds. zakładowej kontroli produkcji

Inspektor ds. BHP, Koordynator Programu Prewencyjnego Państwowej Inspekcji Pracy