Historia

1936
1936

W latach trzydziestych XX-wieku aż do końca II wojny światowej na terenie obecnej lokalizacji Spółki „Chojna-Beton” Wytwórnia Wyrobów Betonowych Sp. z o.o. istnieje niemieckie lotnisko oraz szkoła dla pilotów samolotów wojskowych.

1946
1946

Po drugiej wojnie światowej tereny poniemieckiego lotniska zostają zajęte przez wojska radzieckie. Istniejąca infrastruktura służy aż do początku lat dziewięćdziesiątych XX w. celom szkoleniowym i wojskowym Układu Warszawskiego. Istniejąca do dziś hala służy w tym okresie jako hangar naprawy samolotów odrzutowych.

1991
1991

Po wyprowadzeniu się wojsk armii radzieckiej z Polski tereny obecnej lokalizacji Spółki „Chojna-Beton” przechodzą pod zarząd gminy Chojna jako tereny inwestycyjne. Istniejąca infrastruktura służy głównie celom transportowym i logistycznym. Wtedy też rozpoczyna swoją działalność Wytwórnia Elementów Betonowych MOWLEM Sp. z o.o., przejęta w kolejnych latach przez „POL-MINERAL” Sp. z o.o., które uruchomiają produkcję studni i rur betonowych do kanalizacji.

1998
1998

W czerwcu 1998 r. następuje zmiana nazwy: Spółka „POL-MINERAL Sp. z o.o.” na „Chojna-Beton” Wytwórnia Wyrobów Betonowych Sp. z o.o. oraz przejęcie udziałów przez niemiecką Spółkę Miebach Projektgesellschaft mbH, która inwestując w istniejącą Wytwórnię przyczynia się do rozwoju produkcji głównie na eksport na rynek niemiecki.

2006
2006

Po objęciu 33,3% udziałów w kapitale zakładowym Spółka Cementownia „ODRA” S.A. staje się drugim wspólnikiem Spółki „Chojna-Beton” Wytwórnia Wyrobów Betonowych Sp. z o.o.

2014
2014

Po zwiększeniu o 66,6% udziałów zakupionych od Spółki Miebach Projektgesellschaft mbH Spółka Cementownia „ODRA” S.A. staje się jedynym udziałowcem Spółki „Chojna-Beton” Wytwórnia Wyrobów Betonowych Sp. z o.o. posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

2015
2015

Spółka „Chojna-Beton” Wytwórnia Wyrobów Betonowych Sp. z o.o. wprowadza innowacyjny produkt betonowy - moduły siedliskowe służące do ochrony brzegów morskich nad Morzem Bałtyckim. Moduły siedliskowe umieszczane są wzdłuż linii brzegowej i spełniają dwie funkcje: pochłaniają energię fal chroniąc brzeg morski oraz stanowią siedlisko rozrodcze dla roślin i zwierząt morskich.

2016
2016

„Chojna-Beton” Wytwórnia Wyrobów Betonowych uzyskuje Aprobatę Techniczną ITB dla studzienek kanalizacyjnych DN1500, DN 2000 i DN2500 z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych oraz Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji dla przepustów skrzynkowych.

2019
2019

„Chojna-Beton” Wytwórnia Wyrobów Betonowych uzyskuje Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji dla betonu towarowego.

2020
2020

Spółka „Chojna-Beton” wprowadza nowe innowacyjne rozwiązanie w produkcji monolitycznych dennic betonowych. Nowa technologia umożliwia produkcję zindywidualizowanych i jednocześnie w pełni monolitycznych dennic betonowych. Wyjątkowy, całkowicie skomputeryzowany proces przygotowania kształtu kinety, pozwala na realizację nawet najbardziej wymagających projektów w czasie krótszym niż 24 godziny.

2021
2021

„Chojna-Beton” Wytwórnia Wyrobów Betonowych uzyskuje Krajową ocenę techniczną dla studzienek kanalizacyjnych z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych.