Studnie kanalizacyjne

Kompletne studnie kanalizacyjne o średnicy DN 1000, 1200, 1500, 2000, 2500

Opis

Studzienki kanalizacyjne to złożony element sieci kanalizacyjnej wykonany z betonu lub żelbetu. W skład studzienki wchodzi dennica, kręg, płyta redukcyjna, płyta pokrywowa, pierścień dystansowy oraz pierścień wyrównawczy.

Studzienki kanalizacyjne mają przekrój kołowy o średnicach nominalnych 1000 mm, 1200 mm, 1500 mm, 2000 mm oraz 2500 mm.

Elementy studzienek kanalizacyjnych łączone są na uszczelkę z elastomeru.

Studzienki kanalizacyjne mogą być montowane w obszarach ruchu kołowego i pieszego. 

Zastosowanie

Studzienki kanalizacyjne mogą być stosowane do wykonywania:

  • grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  • komór rozdziału ścieków 
  • zbiorników i obudów przepompowni ścieków 
  • separatorów zanieczyszczeń 
  • zbiorników bezodpływowych 
  • studzienek wodomierzowych
  • komór technologicznych w sieciach wodociągów 

Spełnia wymagania

  • EN 1917:2002/AC:2008 (odpowiednik krajowy PN-EN 1917:2004/AC:2009)
  • ITB-KOT-2012/1723 wyd. 1 z dnia 4.03.2021