Płyty drogowe

Płyta drogowa pełna żelbetowa „PD” i płyta drogowa wielootworowa żelbetowa „YOMB”

Płyty drogowe

Opis

Płyty Drogowe żelbetowe stosuje się na placach budowy, np. do ułożenia drogi dojazdowej dla ciężkiego sprzętu. Mogą posłużyć również jako podłoże do składowania materiałów budowlanych, stanowiąc doskonałą ochronę przed wilgotną glebą. 

Betonowe płyty drogowe używane są także jako podpory pod masywne pojazdy ciężarowe. Zapewniają stabilne podłoże nawet najcięższym maszynom i tym samym zwiększają bezpieczeństwo na placu budowy. Stosuje się je także do budowy placów i parkingów oraz dróg dojazdowych tymczasowych lub stałych. 

Do wykonania płyt drogowych używa się wysokiej klasy betonu. Dodatkowe stalowe zbrojenia sprawiają, że płyty są odporne na obciążenia i odkształcenia.

Zastosowanie

  • drogi dojazdowe tymczasowe i stałe
  • place składowe np. materiałów budowlanych
  • place budowy
  • parkingi
  • podjazdy pod posesje

Spełnia wymagania

  • PN-EN 206+A2:2021-08
  • PN-EN 1339:2005
  • PN-EN 13369:2018-05
  • PN-H-93220:2018-02