Przepusty skrzynkowe

Przepusty skrzynkowe drogowe i kolejowe o różnych rozmiarach według Transprojekt Warszawa oraz Kolprojekt Warszawa.

Opis

Przepusty skrzynkowe drogowe i kolejowe to konstrukcje żelbetowe w kształcie skrzynki przeznaczone do tworzenia pod masami ziemnymi pustych przestrzeni. 

Zastosowanie

Przepusty skrzynkowe mają zastosowanie przy budowie:

  • podziemnych tuneli
  • korytarzy rzek i ścieków
  • przejść pod pasem drogowym (przejść dla zwierząt)
  • tuneli do prowadzenia podziemnych instalacji

Spełnia wymagania

  • EN 14844+A2:2011 (odpowiednik krajowy PN-EN 14844+A2:2012)