Wpusty uliczne

Wpusty uliczne do kanalizacji deszczowej DN 450, 500

Opis

Wpusty uliczne to szczelne studzienki składające się z podstawy betonowej, kręgu betonowego pośredniego, płyty pokrywowej i pierścienia odciążającego. Poszczególne elementy wpustu łączy się przy pomocy zaprawy montażowej.

Średnica wewnętrzna poszczególnych elementów jest stała i wynosi 450 mm dla modelu DN 450 lub 500 mm dla modelu DN 500.

Głównym zadaniem wpustów ulicznych jest odprowadzanie wód opadowych i powierzchniowych z utwardzonych nawierzchni, odseparowanie zanieczyszczeń (części stałych) i odprowadzenie do studni kanalizacyjnych.

Zastosowanie

Wpusty uliczne mają zastosowanie jako:

  • przyłącza w systemach kanalizacji deszczowej 
  • systemy odwadniania utwardzonych powierzchni takich jak drogi, parkingi, chodniki, place manewrowe
  • samodzielne konstrukcje odwadniające

Spełnia wymagania

  • EN 1917:2002/AC:2008 (odpowiednik krajowy PN-EN 1917:2004/AC:2009)