Wyloty skarpowe

Wyloty skarpowe według KPED, poziome osadniki piasku

Opis

Wylot skarpowe to grupa elementów, ujęta w Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED), do której należą wloty kolektorów, drenu oraz osadniki ścieków.

Wylot drenu wg KPED 01.20 służy do wyprowadzenia wody deszczowej z rurociągu na skarpę w kierunku zbiornika retencyjnego.

Wylot kolektora wg KPED 02.16 stosowany jest do zakończenia przepustu kolektora kanalizacji, wylotów drogowych lub rurociągów melioracyjnych służąc do odprowadzenia wody na skarpę lub do cieków wodnych i rzek.

Osadnik wg KPED 01.14 służy do transportu wód opadowych ze spływu powierzchniowego do rurociągów za pośrednictwem studni wpadowej i wyłapywania stałych zanieczyszczeń. 

Zastosowanie

Wyloty skarpowe mają zastosowanie jako:

  • elementy systemów odwadniających węzły, zjazdy i rozjazdy tras szybkiego ruchu
  • elementy kanalizacji deszczowej
  • elementy wylotów drogowych
  • elementy rurociągów melioracyjnych
  • wylot kolektora
  • osadniki przy wlocie do studni chłonnej lub kanalizacyjnej

Spełnia wymagania

  • KPED – Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych ujęty w znormalizowanym spisie prefabrykatów betonowych.