Mury oporowe typ „L”

Mur oporowy

Mury oporowe typ „L”

Pliki do pobrania

Opis

Mury oporowe to prefabrykowane elementy konstrukcji w kształcie litery „L”, służące głównie do utrzymania stateczności gruntów rodzimych lub nasypowych. Ponadto są wykorzystywane do wyrównywania różnic wysokościowych terenu lub podtrzymywania tymczasowych konstrukcji.

Mury oporowe inaczej zwane ściankami oporowymi wykonane są z betonu klasy C40/50 zbrojonego prętem żebrowanym fi 8.

Zastosowanie

Wyloty skarpowe mają zastosowanie w:

  • budownictwie ogólnym, 
  • budownictwie przemysłowym
  • budownictwie rolniczym
  • drogownictwie
  • budownictwie kolejowym 

Spełnia wymagania

  • PN-EN 1997:2008